06 – 12 59 95 82 PaulSluimer@gmail.com

Praktijk motorboot

Naast korte trainingen en haventrainingen leiden wij ook op voor de CWO diploma’s. Voor de motorboot of zelboot zijn er 4 diploma’s te behalen. Deze zijn niet verplicht.

Jachtvaren I

Het CWO-diploma Motorboot I wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot I, overdag en bij gunstige omstandigheden (normale verkeersdrukte voor het vaarwater, geen stroom) te beheersen, varende met een motorkruiser op meren en kanalen, in het BPR-gebied.

Jachtvaren II

Het CWO-diploma Motorboot II wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot II, onder normale omstandigheden (wind tot en met 6 Beaufort, normale verkeersdrukte voor het vaarwater) te beheersen, varende met een motorkruiser op kanalen en meren.

Men beschikt over de theoretische kennis die gelijk staat aan het Vaarbewijs 1.
Voor het varen op de rivieren en stromend water uit overwegend één richting) kan men als uitbreiding apart examen doen in de module ‘Varen op rivieren’. Het examen vindt plaats op de rivieren.

Men wordt geacht zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen en manoeuvreren. Men moet daarbij leiding kunnen geven aan de bemanning aan dek. Men draagt onder deze omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin.

Jachtvaren III en IV

Het CWO-diploma Motorboot III en IV wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot III en IV, onder alle omstandigheden (wind tot en met 6 Beaufort) op het IJsselmeer en Oosterschelde te beheersen, varende met een motorkruiser. Alle vaarmanoeuvres dienen ook alleen, zonder bemanning, te kunnen worden uitgevoerd.

Men beschikt over de theoretische kennis die gelijk staat aan het Vaarbewijs 2.

Men functioneert als schipper van een motorjacht en kan onder deze omstandigheden verantwoord en veilig varen en manoeuvreren. Daarnaast kan men leiding geven aan de bemanning en zelfstandig navigeren. Men draagt onder alle omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin.

Voor de Waddenzee, de Zeeuwse stromen en het Eems-/Dollardgebied kan men een apart examen doen in de module ‘Varen op getijdenwater’. Het examen vindt plaats in dit vaargebied.

 

Zie ook: www.CWO.nl