06 – 12 59 95 82 PaulSluimer@gmail.com

Praktijk verplicht

Voor pleziervaartuigen van 25 tot 40 meter is een vaarproef verplicht.

Informatie hierover staat op de site van het CWO: www.cwo.nl onder de kop groot motorschip.

Vaak wordt mij gevraagd wanneer er een praktijkbegeleider komt voor het voorbewijs. Op internet staat dit namelijk als je ernaar zoekt. Echter je zit dan op een Vlaamse site, daar is het wel verplicht.