06 – 12 59 95 82 PaulSluimer@gmail.com

Praktijk verplicht

Voor pleziervaartuigen van 25 tot 40 meter is een vaarproef verplicht.

Informatie hierover staat op de site van het CWO: www.cwo.nl onder de kop groot motorschip.