06 – 12 59 95 82 PaulSluimer@gmail.com

Voorbereiding

Voor het varen in het buitenland is vaak een ICC of ICP vereist.

Voor het gebruik van marifoon en / of radar moeten de juiste papieren in orde zijn.

De verzekering moet geldig zijn in het vaargebied.

Er moet BTW zijn betaald over het vaartuig.

En in België is een vaarvignet vereist voor veel vaartuigen.

Voor een goede navigatie zijn al dan niet digitale kaarten nodig van het gebied, eventueel aangevuld met beschrijvingen van de vaarroute.

Ook in de vele verslagen die op internet staan is veel te vinden over de diverse vaartochten.